Tehoaineet puhdistuksessa. Tensidit. [101+11=PUHDASTA JUHLAA]

Veden vaikutusta tehostetaan pesuaktiivisin ainein sekä pesua tehostavin apuainein.

Pesuaktiiviset aineet eli tensidit

Keskeisin vaikutus lian irroittamisessa on tensideillä. Näiden kemiallisten aineiden molekyyleille on tyypillistä jakautua vettä suosivaan ja vettä hylkivään osaan. Tämäominaisuus saa ne hakeutumaan veden ja kuivan aineksen rajapinnoille.

vesi/ilma, vesi/lika, vesi/materiaali.

  • Tensidit alentavat veden pintajännitystä ja parantavat veden kostutuskykyä.
  • Irroittavat likaa.
  • Kannattelevat irronnutta likaa pesuliuoksessa ja estävät sitä laskeutumasta takaisin pinnoille.

Käytännössä tensidit jaetaan usein kahteen pääryhmään: saippua ja synteettiset tensidit.

  • Anioniset tensidit ovat negatiivisesti varautuneita. Ne irrottavat hyvin hiukkaslikaa, mutta niiden vaahtoavuuden takia täytyy pesuaineisiin lisätä vaahdonestoainetta.
  • Ionittomilla tensideillä ei ole varausta. Ne irrottavat hyvin rasvalikaa alhaisissa lämpötiloissa, eivätkä ne ole herkkiä veden kovuudelle.
  • Kationisilla tensideillä, joilla on positiivinen varaus, ei ole hyvää pesukykyä. Niiden positiivisen sähkövarauksen takia niitä käytetään neutraloimaan negatiivisesti varautuneita pintoja. Esimerkiksi tekstiilien huuhteluaineissa kationiset tensidit poistavat sähköisyyttä ja tekevät pyykistä pehmeää.
  • Amfoteeristen tensidien sähkövaraus ja toiminta riippuu pesuliuoksen pH-arvosta.

Tiesitkö että, kaikki pesuaineissa käytettävät tensidit ovat biohajoavia!