Toimitilapalvelut

Moni kiinteistönomistaja on huomannut, että siivouspalvelut ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan pitää vuokralaiset kiinteistössä ja saada uusia vuokralaisia. Hyvä siivouspalvelu nähdään laatu- ja kilpailutekijänä, johon ollaan valmiita panostamaan. Esimerkkejä löytyy niin liike- kuin asuinkiinteistöistäkin Oikein määritelty tavoite – parempi, kustannustehokkaampi palvelu.

Siivouksen mitoitus lähtee asiakkaan toivomasta tilojen puhtaustasosta. Sitä määriteltäessä on tärkeää ottaa huomioon eri osapuolten – käyttäjien, omistajien ja palvelun tilaajan – sekä kiinteistön siivoukselle asettamat vaatimukset.

Ja toisaalta on tärkeää informoida eri osapuolia siitä, mitkä toimenpiteet siivouspalvelusopimukseen sisältyvät. Näin syntyy kaikkien tarpeita parhaiten palveleva, kustannustehokas palvelukokonaisuus.

Asiakkaan siivouspalveluille asettamat vaatimukset vaihtelevat melkoisesti riippuen siitä, istuuko neuvottelupöydässä kiinteistön omistaja, käyttäjä vai kenties erillisen tilaajaorganisaation edustaja.

Kiinteistön omistajan mielenkiinto kohdistuu ennen muuta kiinteistön kunnon ylläpitämiseen ja elinkaaren pidentämiseen. Käyttäjälle tärkeää on hyvä päivittäinen puhtaustaso, joka takaa miellyttävät ja terveelliset olosuhteet tilojen käyttämiselle.

Tilaajaorganisaation tehtäväksi on usein annettu siivouspalvelujen ostaminen mahdollisimman edullisesti.

Toki monessa kohtaa kaikkien kolmen tavoitteet ovat yhtenevät. Mutta niistä pienistä eroista löytyvät usein suurimmat siivouspalveluun kohdistuvan tyytymättömyyden aiheet.

Hyvän siivouspalvelun varmistaminen ei ole vaikeaa, jos käytettävissä on riittävästi taloudellisia resursseja.

Mutta valitettavasti siivous nähdään liian usein tuottamattomana oheistoimintona, jonka kustannukset halutaan pitää mahdollisimman alhaisina.

Jos siivousjälki ei tyydytä tilan käyttäjiä tai omistajia, kannattaa miettiä, ovatko odotukset tasapainossa ostetun palvelukokonaisuuden kanssa. Onko tavoitellun puhtaustason määrittely tehty tarkoituksenmukaisesti ja realistisesti? Vastaako ostettu palvelu tilan nykyisen käytön vaatimuksia? Ja ovatko siivouspalvelujen tilaajan sekä toisaalta tilan käyttäjien odotukset yhdenmukaiset?

Puhdistuspalvelut

-Ravintolat

-Toimitilat

-Toimistot

-Kiinteistöt

Erikoispuhdistuspalvelut

-Kokolattiamattojen puhdistukset

-Peruspesut ja vahaukset

-Urakkaluontoiset työt

Siivouksen asiantuntijapalvelut