Hyväksi tavaksi osa 4. Siitä vaan – Sinutellaan!

Nykynuoriso muodostaa sukupolven, jonka puhutteluprononimi on sinä. Monissa liikeyrityksissä ja virastoissa sekä lukuisilla työpaikoilla on demokratian nimissä ja työn joustavuuden lisäämiseksi hyväksytty yleinen ja yhtäläinen sinuttelu kaikkien työtovereiden kesken johtajasta juoksupoikaan. Yleisten sinunkauppojen teko on myös usein myönnytys >> ajan hengelle>>, joka vaatii tasa- arvoisuutta ihmisten kesken ja vastustaa kaikkia turhia muodollisuuksia, myös kankeaksi koettua teitittelyä.

Saman ammatin harjoittajat , kolllegat, sinuttelevat toisiaan. Yhteiseen harrastuspiiriin, laulukuoroon, urheiluseuraan tai vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöön kuuluminen oikeuttaa ilman muuta sinutteluun. Seuramatkoihin ja yleensäkin pitkille ulkomaanmatkoille osallistuvien kesken ollaan sinuja. Luokka toverit, usein myös samanaikaisesti samaa koulua käyneet, ovat ikuisesti sinuja keskenään. Jos kuitenkin joku luokkatovereistasi on kohonnut huomattavaan yhteiskunnalliseen asemaan ja tapaat hänet virallisessa tilaisuudessa, käytä häntä julkisesti puhutellessasi teitittelyä.

Turvaudu teitittelyyn.

Tuttavallinen ja rempseä sinne- tänne- sinuttelu ei sovi joka tilanteeseen. Asiakkaiden sumeilematon sinuttelu, joka sekin on suurestilisääntynyt, ei miellytä läheskään kaikkia.

Asiaa voi ajatella myös siltä kannalta, että kahden puhuttelu muodon, sinuttelun ja teitittelyn sisältyminen suomen kieleen merkitsee rikkautta eikä vain pelkkää rasitetta., josta pitäisi pyrkiä kokonaan eroon.

Siispä teitittele,

– kun puhuttelet ensimmäistä kertaa itseäsi selvästi vanhempaa ja arvokkaampaa henkilöä

– kun puhuttelet yleensä henkilöä, jota et tunne tarpeeksi tietääksesi, mitä mieltä hän on sinuttelusta

– kun olet epävarma, kumman puhuttelumuodon valitsisit

– kun haet työpaikkaa

– kun käyt virastoissa ja laitoksissa

Tarvitset tahdikkuutta

Sinuttelun ja teitittelyn välillä epäröidessäsi tarvitset hienotunteisuutta ja tahdikkuutta. Joku närkästyy sinuttelusta, joku toinen taas teitittelystä. Kaikki kun eivät pidä koteliaisuutena sitä, että heidät ilman muuta luokitellaan >> teitittelyikäisiksi>>.

Jotkut ikäihmiset puolestaan saattavat loukkkaantua ja pitää sitä itseensä kohdistuneena vähättelynä, jos myymälässä tai vaikkapa terveysasemalla joku nuori henkilö muitta mutkitta sinuttelee heitä.

Sinunkaupat

Juhlallinen sinunkauppojen teko, veljesmaljojen juonti ja titteleiden pois heittäminen ovat taakse jäänyttä elämää.

Sinuiksi tullaan nopesti ja mutkattomasti, ilman sen kummallisesmpia seremonioita. ei juurikaan mietiskellä, kenellä on siihen aloiteoikeus. Vaikka sinuttelualoitteen tekemisestä ei suurta numeroa tehtäisikään, pääsääntö on silti hyvä pitää mielessä. Hyväntapaisuushan ei koskaan mene pois muodista.