Puhtaanapidon merkitys. [101+11=puhdasta juhlaa]

Puhtaanapito on yleisen viihtyvyyden ja terveyden kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi sillä on taludellista merkitystä.

Lika on pinnoilla ja tekstiileissä oivallinen bakteerialusta. Likaiset pinnat voivat olla tartuntalähteitä, mutta myös tuottaa hajuja ja ilman epäpuhtauksia. Puhdas, rikas asuin- ja työympäristö lisää niin viihtyvyyttä kuin toimivuuttakin asumiseen ja työskentelyyn.

Lialla on taipumus syövyttää ja ennenaikaisesti vanhentaa materiaaleja. Toisaalta myös ylimitoitettu puhtaanapito kuluttaa pintoja.

Puhtaanapitoa suunniteltaessa tarvitaan tietoa

  • Likalaaduista
  • pesu- ja puhdistusaineista
  • pintojen ja tekstiilien ominaisuuksista, taitoa
  • valita tarkoituksenmukainen työmenetelmä, suunnitelmallisuutta
  • töiden järjestelyyn ,työnjakoon
  • tärkeän erottamiseen vähemmän tärkeästä.

Puhtaanapitoa on kehitetty ja kehitetään edelleen. Ympäristönsuojelun näkökohdat pyritään ottamaan entistä vastuullisemmin huomioon myös siinä. Sinäkin voit olla mukana tässä kehitystyössä. Tärkeintä on, ettet jähmety mihinkään suorituskaavoihin, vaan etsit työskennellessäsi parempia vaihtoehtoja. Elävä kiinnostus asuinympäristön puhtaanapitoon, tutkijanmieli ja kokeilunhalu saa usein toistuvat puhtaanapitotyöt mielekkäiksi.