Vuosikertomus 2010-2011

Vuodet 2010-2011

Uudistumisen aikaa.

Luottamuksemme tulevaan sekä ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen palvelumme sai aikaan jotain odottamatonta, käänsimme taantuman hyödyksemme.

 Vuoden 2010 alussa solmitut uudet asiakassuhteet käynnistivät puhdistuspalveluiden yksikön täydellä teholla. Uusien sopimuskohteiden lisäksi palvelukokonaisuutta täydennettiin erikoispuhdistuspalveluilla, joiden kysyntä yllätti positiivisesti. Miksikäs ei, sillä osaamista riittää.

 Vuoden kääntyessä loppupuolelle pääsimme toteuttamaan suurprojekteja, joissa kokeiltiin uusia työmenetelmiä sekä -välineitä.

 Lähestyttäessä vuodenvaihdetta törmäsimme ongelmaan, jota emme osanneet odottaa, emmekä siihen varsinaisesti olleet varautuneetkaan. Edellisvuosien valmistelut korkean ja tasaisen laadun takaamiseksi eivät riittäneet turvaamaan eri osastoiden yhtäaikaisia ruuhkahuippuja. Ruuhkautumisesta johtuen joidenkin siivouskohteiden työtaajuuksia jouduttiin muuttamaan hetkellisesti. Onneksi tapahtuneeseen pystyttiin reagoimaan nopeasti ja korjaavat toimenpiteet pystyttiinkin aloittamaan heti.

Catering- ja juhlapalvelut, koska elämämme on yhtä juhlaa!Viimeinen lause voisi helposti kiteyttää osaston toiminnan kuluneena vuonna 2010.

Myytyjen asiakastilaisuuksien tyytyväisyys palvelun, hinnoittelun sekä ruokatuotteiden osalta oli koko vuonna jälleen kiitettävä. Tämä käy ilmi niin suullisista kuin tilaisuuksien jälkeen kirjatuista  kyselypalautteista.

Kiitos kuuluukin asiakkaillemme.

Tahdomme tehdä hyvää!

Olemme ottaneet opiksi kohtaamistamme haasteista ja kasvattaneet tietotaitoamme voidaksemme tehdä lisää hyvää. Sinun kanssasi, hyvä asiakas.Panostamme vuonna 2011 kestävään kehitykseen entistä enemmän. Viritteillä on näkyviä ja vähemmän näkyviä toimintoja, joilla pyritään tukemaan ympäristöä, sen suojelua sekä kestävän kehityksen ratkaisuja tulevaisuuden yhteiskunnan hyväksi.

Näkyvistä  toiminnoista hyvänä esimerkkinä mainittakoon palvelukohteissa aloitetut jätteenlajittelut ja energiansäästöohjelmat laitteille joiden käyttöä voidaan välttää kohteiden ollessa kiinni.

Lisäksi vuonna 2011 tulemme aloittamaan rakenteellisesti korjaavia toimenpiteitä parantaaksemmeosastojen toimintavalmiutta äkillisen kysynnän nousun, henkilöstövajauksen tai taloudellisen ongelmatilanteen aikana.

Asiakkaanamme yrityksenne on mahdollisuus osallistua kestävänkehityksen ohjelmaan.